Szybkie czytanie – kurs standardowy

(15h zegarowych) obejmuje następujące zagadnienia:

 • czynniki decydujące o szybkości czytania
 • wyeliminowanie błędów czytelniczych (subwokalizacja, fonetyzacja, regresja)
 • poszerzenie pola widzenia oka dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom
 • proces czytania w mózgu (system wskaźnik-oko-mózg)
 • grafomotoryka a zintegrowane półkule mózgowe i ustalenie dominującej półkuli
 • antycypacja (umiejętność odgadywania informacji z kontekstu)
 • koncentracja i motywacja kluczem do sukcesu
 • organizacja nauki i umiejętne gospodarowanie czasem

Uwaga: Na każdych zajęciach przeprowadzany jest test sprawdzający aktualne tempo czytania i stopień rozumienia tekstu. Teksty czytane na zajęciach są bogate w treści popularno-naukowe z różnych dziedzin i dostosowane do wieku uczestników.

700 zł

Podana cena dotyczy kursu indywidualnego. W przypadku utworzenia grupy 2-3 osób każdy uczestnik otrzyma zniżkę 5%, dla grupy 4-6 osobowej zniżka dla każdego uczestnika wyniesie 10%. Ponadto w cenę kursu wliczone są niezbędne materiały dydaktyczne.

Kurs szybkiego czytania rozszerzony o mnemotechniki

(techniki pamięciowe) oraz i-mind maping (tworzenie map myśli) wg. T. Buzana

(20h zegarowych) obejmuje treści z kursu szybkiego czytania – jak wyżej, a ponadto:

 • ćwiczenia pamięci fotograficznej krótko i długotrwałej
 • wybrane techniki pamięciowe (Łańcuchowa Metoda Skojarzeń, Haki Pamięciowe, Metoda Grupowania Cyfr)
 • technika nielinearnego sporządzania notatek (Mapy Myśli)

Uwaga: W kursie rozszerzonym uczestnicy czytają teksty sprawdzające tempo czytania i wskaźnik rozumienia tekstu na każdych zajęciach, a ponadto wykonują 2 testy sprawdzające pamięć na pierwszych i ostatnich zajęciach.

900 zł

Kursanci zobowiązują się do aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wykonywania zalecanych ćwiczeń, tak by osiągnąć zakładane rezultaty. Pozytywny rezultat kursu w znacznym stopniu jest uzależniony od zaangażowania uczestnika zajęć.

Kurs czytania i efektywnej nauki

dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

(kl. 1-4, liczba godzin i spotkań jest ustalana w zależności od potrzeb dziecka). Tematyka zajęć:

 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej oraz kształtowanie funkcji wyobrażeniowo-pamięciowej
 • kształcenie umiejętności percepcji słuchowej
 • ćwiczenie umiejętności płynnego czytania, w tym czytania ze zrozumieniem
 • ćwiczenie sprawności grafomotorycznej i koordynacji
 • wypracowanie pisowni poprawnej pod względem ortograficznym
 • ćwiczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia dysleksji
 • kształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na piśmie
40 zł / 1 h

Uwaga: Ceny poszczególnych kursów są indywidualnie ustalane z Trenerem i są uzależnione od liczby osób (indywidualne, grupowe), miejsca i częstotliwości spotkań. Kursanci zobowiązują się do aktywnego uczestniczenia

Szybkie czytanie i mnemotechniki

dla uczniów szkół średnich

Szkoła średnia to początek kolejnego etapu edukacji, który wiąże się przede wszystkim ze zwiększoną ilością nauki i obowiązków, a także licznymi egzaminami. Edukacja zdobyta w szkole średniej jest bardzo istotna ponieważ stanowi nie tylko podwaliny dalszej edukacji, ale przede wszystkim ma istotny wpływ na przyszłość i wybór kariery zawodowej.

Częste problemy w nauce, brak skupienia czy logicznego myślenia to typowe problemy uczniów w każdym wieku. Młodzież korzystając z naszej oferty z łatwością opanuje nowoczesne techniki uczenia się i będzie mogła zmodyfikować sposób uczenia się, a co za tym idzie – poprawić wyniki w nauce. Umiejętność szybkiego czytania uzupełniona ćwiczeniami rozwijającymi umysł sprawi, że młodzież nabędzie wiedzę, którą będzie mogła wykorzystać w różnych sferach życia.

WIĘCEJ