Projekt "Nauka szybkiego czytania i nowoczesnych technik uczenia się uczniów szkół średnich - szansą na lepszy start w przyszłość" w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” Nr E2/SS/72/G

Celem inicjatywy jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do szkół średnich gminy Gorlice poprzez naukę szybkiego czytania oraz poznanie nowoczesnych metod uczenia się, jako potrzeby korzystania z alternatywnych źródeł edukacji. Młodzież zdobędzie wiedzę i nowe umiejętności, które będą podstawą podniesienia ich efektów w nauce. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie nauczą się: innowacyjnej techniki szybkiego czytania i uczenia; sztuki koncentracji; nielinearnego sposobu notowania; organizacji nauki. Nacisk zostanie położony na rozwinięcie umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem i usprawnienie procesu zapamiętywania.

Projekt jest również wprowadzeniem do ekonomizacji Fundacji Rozwoju i Aktywności "Actum" poprzez stworzenie komercyjnej oferty usługowej umożliwiającej i wspomagającej pracę z konsumentem w każdym wieku. Oferta skierowana będzie do osób pragnących czytać szybciej oraz z większym rozumieniem i przy większym niż dotychczas, poziomie efektywnego zapamiętywania.

Działania w ramach projektu:

  • Przeprowadzono szkolenie „szybkiego czytania i nowoczesnych technik uczenia się” zgodnie z programem zajęć dla grupy 8 osobowej
  • Zorganizowano Konkurs Szybkiego Czytania.

Konkurs Szybkiego Czytania

organizowany przez Fundację Rozwoju i Aktywności „ACTUM” w ramach projektu "Nauka szybkiego czytania i nowoczesnych technik uczenia się uczniów szkół średnich - szansą na lepszy start w przyszłość" w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” Nr E2/SS/72/G

Materiały do pobrania

REGULAMIN DEKLARACJA
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.