Witamy w Actum

Fundacja "Actum" powstała z inicjatywy osób, które chcą działać i przyczyniać się do rozwoju i aktywności lokalnej społeczności. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którym nie jest obojętny los naszego regionu i osób tu mieszkających.

Rozwój postrzegamy w kontekście osobistym oraz zawodowym:

  • rozwój poprzez poszukiwanie granic własnych możliwości i przekraczanie ich
  • rozwój poprzez poznawanie nowych kierunków i trendów, podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności, edukację - zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych
  • rozwój jako działanie i sięganie po to co nieznane, nieosiągalne i niemożliwe

Każdy rozwój odbywa się poprzez aktywność, zarówno społeczną jak i zawodową:

  • aktywność poprzez inicjowanie działań społecznych
  • aktywność poprzez przedsiębiorczość
  • aktywność poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, biznesem i lokalnym samorządem

Fundacja "Actum" chce wzmacniać świadomość potrzeby edukacji przez całe życie i chęć ciągłego rozwoju poprzez bycie aktywnym, bo tak naprawdę brak rozwoju oznacza regres. Rozwój człowieka nierozerwalnie wiąże się z jego edukacją. Dlatego dążymy do wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności poprzez realizację projektów edukacyjnych kierowanych do młodzieży i osób dorosłych.

W zakresie projektów edukacyjnych propagujemy następujące tematy działań:

  • edukacja globalna na rzecz rozwoju
  • edukacja osób wykluczonych społecznie
  • edukacja wspierająca rozwój przedsiębiorczości edukacja przez całe życie

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu ciekawych projektów społecznych i edukacyjnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami kreatywnymi, podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi.

Popularne kursy

kursy_01

Szybkie czytanie

Szybkie czytanie – kurs podstawowy
kursy_02

Kurs czytania

Kurs szybkiego czytania rozszerzony o mnemotechniki.
kursy_03

Kurs dla dzieci

Kurs czytania i efektywnej nauki dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
kursy_04

Techniki pamięciowe

Kurs technik pamięciowych dla seniorów.

Nasi Partnerzy

Nadchodzące wydarzenia

Konkurs Szybkiego Czytania

organizowany przez Fundację Rozwoju i Aktywności „ACTUM” w ramach projektu "Nauka szybkiego czytania i nowoczesnych technik uczenia się uczniów szkół średnich - szansą na lepszy start w przyszłość" w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” Nr E2/SS/72/G

Materiały do pobrania

REGULAMIN DEKLARACJA
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.