Szybkie czytanie i mnemotechniki dla uczniów szkół średnich.

Szkoła średnia to początek kolejnego etapu edukacji, który wiąże się przede wszystkim ze zwiększoną ilością nauki i obowiązków, a także licznymi egzaminami. Edukacja zdobyta w szkole średniej jest bardzo istotna ponieważ stanowi nie tylko podwaliny dalszej edukacji, ale przede wszystkim ma istotny wpływ na przyszłość i wybór kariery zawodowej.

Częste problemy w nauce, brak skupienia czy logicznego myślenia to typowe problemy uczniów w każdym wieku. Młodzież korzystając z naszej oferty z łatwością opanuje nowoczesne techniki uczenia się i będzie mogła zmodyfikować sposób uczenia się, a co za tym idzie – poprawić wyniki w nauce. Umiejętność szybkiego czytania uzupełniona ćwiczeniami rozwijającymi umysł sprawi, że młodzież nabędzie wiedzę, którą będzie mogła wykorzystać w różnych sferach życia.

Fundacja ACTUM wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi tworząc ofertę kursu szybkiego czytania i mnemotechnik dedykowaną dla młodzieży szkół średnich i obejmującą następujące zagadnienia:

 • czynniki decydujące o szybkości czytania
 • wyeliminowanie błędów czytelniczych (subwokalizacja, fonetyzacja, regresja)
 • poszerzenie pola widzenia oka dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom
 • proces czytania w mózgu (system wskaźnik-oko-mózg)
 • grafomotoryka a zintegrowane półkule mózgowe i ustalenie dominującej półkuli
 • antycypacja (umiejętność odgadywania informacji z kontekstu)
 • koncentracja i motywacja kluczem do sukcesu
 • organizacja nauki i umiejętne gospodarowanie czasem
 • ćwiczenia pamięci fotograficznej krótko i długotrwałej
 • wybrane techniki pamięciowe (Łańcuchowa Metoda Skojarzeń, Haki Pamięciowe, Metoda Grupowania Cyfr)
 • technika nielinearnego sporządzania notatek (Mapy Myśli)
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji z użyciem programów multimedialnych.