mgr Edyta Ciombor

Zajęcia szybkiego czytania i nowoczesnych sposobów uczenia się prowadzi Edyta Ciombor właściciel firmy COGITO Edukacja i Rozwój.

Z wykształcenia magister filologii polskiej, edukacji wczesnoszkolnej oraz trener szybkiego czytania i technik uczenia się (uzyskała dyplom trenera szybkiego czytania jednej z wiodących firm w Polsce).

Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z szybkiego czytania, technik pamięciowych i nowoczesnych sposobów uczenia się dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od kilku lat współpracuje z Fundacją Rozwoju i Aktywności „Actum”, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Echo” w Gorlicach oraz Stowarzyszeniem Oświatowo – Kulturalnym „Nasza Stróżówka”.

Na zajęciach wykorzystuję metody, wiedzę i doświadczenie polonisty w połączeniu z innowacyjnymi technikami edukacyjnymi. Propaguję metody szybkiego czytania, które nie tylko poprawiają tempo odkodowania znaków graficznych w tekście, ale przede wszystkim trenują możliwości poznawcze człowieka. Dzięki technice szybkiego czytania ulegają poprawie pamięć, koncentracja uwagi, logiczne myślenie, zdolność rozumienia czytanego tekstu, umiejętność selekcji materiału oraz antycypacji.

Doświadczenie - zrealizowane szkolenia z szybkiego czytania i nowoczesnych technik uczenia się, także dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5.:

  • kurs szybkiego czytania i mnemotechnik w ramach projektu „Wsparcie rozwoju uczniów z Gimnazjum w Czermnej",
  • kurs szybkiego czytania i mnemotechnik w ramach projektu Szansa na lepszą przyszłość” w Gimnazjum w Stróżówce,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w projekcie „Jasne barwy szkoły” /szkoły w Ropicy Polskiej, Stróżówce i Zagórzanach/,
  • zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w ramach projektu „Wygrywamy na starcie” w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu,
  • urs szybkiego czytania i mnemotechnik w ramach projektu „Mała akademia językowych innowacji” w Szkole Podstawowej w Stróżówce,
  • kurs szybkiego czytania i mnemotechnik w projekcie „Droga do sukcesu” w Gimnazjum w Stróżówce,
  • kurs szybkiego czytania i mnemotechnik na półkoloniach w ramach projektu „Ferie bez nudy. Jak myśleć by znajdować wspaniałe pomysły” w Uściu Gorlickim,

- w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Małopolski na 2018 rok;

  • zajęcia z szybkiego czytania i innowacyjnych metod uczenia się w projekcie pt. „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania”/MZS Nr1, MZS Nr 3, MZS nr 4, MZS Nr 5 MZS Nr 6 – łącznie 72 osoby.